Pracovní list č. 27 Výrazy-úvod

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:284.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku výrazy. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 4 sady úloh, tematicky zaměřených zejména na složitější číselné výrazy (priorita početních operací), výpočet hodnoty výrazu a  jednodušší úpravy algebraických výrazů (sčítání a odčítání). Úlohy jsou spíše jednoduššího charakteru, koeficienty výrazů jsou většinou celočíselné.  Materiál může dobře posloužit k samostatnému procvičení základních úprav algebraických výrazů. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. Ve výsledku úlohy 1d) je chyba, správný výsledek by měl být 11.