pracovní list č. 27 testové úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:463.57 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z více tematických celků najednou. Test je s ohledem na složení úloh využitelný zejména v sedmém ročníku. Test je tvořen celkem 11 uzavřenými úlohami, tematicky jsou úlohy zaměřené na celky dělitelnost, početní operace se zlomky, měřítko mapy a plánu, vlastnosti čtyřúhelníků, přímá a nepřímá úměrnost včetně dvojité trojčlenky, povrch a objem kvádru a krychle. Zadání má většinou podobu slovní úlohy, některá zadání jsou "klasická", v testu se ale objevují i zadání neotřelá a inovativní. Zadání úlohy 7 je nedostatečné pro provedení výpočtu (není specifikováno jak je krabice stužkou převázána ani jaká část stužky je použita na zavázání stužky, případně její volné konce). 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, pouze v úloze 1 je správná odpověď B (1, 4, 7), nikoliv A jak uvádí autor.