Pracovní list č. 27, Opakování na čtvrtletní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 1. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:352.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tématických celků početní operace v oboru přirozených čísel, obvod a obsah obdélníka a čtverce. Má podobu testu obsahujícího 5 úloh či sad úloh, první sada ověřuje znalost početních operací a jejich priorit, ve druhé sadě žáci násobí velká čísla pod sebou, třetí úloha ověřuje znalost dělení dvojciferným číslem (se zbytkem), čtvrtá úloha je zaměřena na výpočty obvodu a obsahu obdélníka a pátá úloha ověřuje znalost názvů početních operací.

Úlohy jsou jednoduché, jde o nezbytné minimum, které by měl žák páté třídy (případně na začátku šesté třídy) bezpečně ovládat.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.