Pracovní list č. 26, Zajímavé příklady X.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:288.05 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu obsahuje zajímavé úlohy vhodné pro šikovné žáky páté třídy nebo pro žáky na začátku šesté třídy. Obsahuje osm různorodých slovních úloh, zaměřujících se na početní operace v oboru přirozených čísel, úlohy o čase a o hmotnosti, úlohy zaměřené na zaokrouhlování přirozených čísel. Ve všech úlohách je nutné pečlivé čtení s porozuměním, materiál může tedy sloužit i k posílení matematické čtenářské gramotnosti a trénování úsudku a logického uvažování. 

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh, materiál lze tedy použít i k samostatné domácí práci žáků nebo jako práci pro rychlé a šikovné žáky.