Pracovní list č. 26 Pythagorova věta a její užití v praxi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:289.01 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku Pythagorova věta. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 4 slovní aplikační úlohy na využití Pythagorovy věty v praxi. Úlohy mají různé, většinou "klasické" kontexty - úhlopříčka televizoru, žebřík opřený o strom, zkracování cesty úhlopříčkou, rozhodování, zda se objekt vejde do kvádrového boxu. Přesto jsou úlohy zajímavé, a to i díky ilustračním obrázkům, které zadání osvěžují. Materiál obsahuje drobné typografické chyby, které nebrání správnému pochopení zadání ani řešení.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál může tedy dobře posloužit jak pro práci v hodině, tak k samostatnému domácímu procvičování s možností samostatné kontroly.