Pracovní list č. 25, Zajímavé příklady IX.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:311.15 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování matematické čtenářské gramotnosti, logického úsudku a správného uvažování žáků. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem sedm různorodých nestandardně zadaných slovních úloh, zejména z oblasti netradičních početních úloh, jednoduchých kombinatorických úloh, grafických úloh a úloh na směnu. Materiál lze využít jako zpestření části hodiny, jako doplňující materiál pro rychlé a nadané žáky, pro práci v matematickém kroužku nebo pro samostatnou domácí přípravu žáků.

Součástí materiálu je autorské řešení, které ale obsahuje četné chyby. Úloha č. 2. má správné řešení 4, úloha 3. jen 4. část, úloha 4. 32 centimetrů čtverečních. Ostatní řešení jsou v pořádku.