Pracovní list č. 25 Pythagorova věta

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:234.6 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku Pythagorova věta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 4 sady úloh, zaměřených zejména na výpočty chybějící strany (odvěsny a přepony) v pravoúhlém trojúhelníku, výpočet délky strany čtverce na základě znalosti délky úhlopříčky a jednu aplikační úlohu na téma Pythagorova věta. Úlohy jsou "klasické", nikterak objevné a inovativní, nicméně většina úloh má pěkná celočíselná řešení, které žáky povzbudí k práci, úlohy jsou pestré a pro upevnění a procvičení tématu mohou dobře posloužit.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, v řešení úlohy č. 4 je chyba, výška stanu je 165,8 cm. Materiál se díky přiloženému řešení dá dobře využít i k samostatnému procvičování látky.