pracovní list č. 25 procvičování procent

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:323.89 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje několik částečně vyplněných tabulek, do kterých žáci doplňují chybějící údaje - počet procent, procentovou část nebo základ. Úlohy nejsou nijak inovativní, nejsou vztaženy k realitě. Úloh je velké množství, jde o bezduché opakující se výpočty, které žáky velmi rychle přestanou bavit, neboť bez vztažení úlohy k reálné potřebě nebudou vidět žádný smysl své práce.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

Nedoporučujeme k užití bez úprav.