Pracovní list č. 24, Zajímavé příklady VIII.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:290.19 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je tvořen zajímavými a netradičně zadanými slovními úlohami, které trénují logické uvažování a úsudek žáků. Materiál tvoří pracovní list obsahující celkem sedm různorodých úloh s tématikou netradičních početních úloh, úloh s jednoduchými zlomky, geometrických úloh a hádanek. Forma zadání podporuje čtenářskou gramotnost žáků, je nutné pozorné čtení a správné porozumění zadání. Sada úloh může sloužit ke zpestření hodiny, jako samostatná práce pro rychlé žáky, jako náplň matematických kroužků či k domácímu procvičování matematické gramotnosti žáků.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh. V řešení úlohy 5 je správná váha Nelinky 48 kg.