pracovní list č. 24 slovní úlohy 2

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:298.4 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 9 slovních úloh zaměřených na výpočty počtu procent, procentové části i základu. Slovní úlohy mají vztah k realitě blízké žákům, přibližně polovina úloh spadá do oblasti finanční matematiky. Zadání jsou pro lepší srozumitelnost velmi zjednodušena a zkrácena, někdy jde ale o přílišné zjednodušení, neboť úloha pak není jednoznačně zadaná, případně si čtenář musí část úlohy domýšlet. Konkrétně úloha 4 vychází ze zadání úlohy 3, což není zmíněno. V úloze 4 je navíc počítána daň z příjmu a sociální pojištění, pokud jsou tyto zmíněny, měla by být dále odpočítána ještě sazba zdravotního pojištění. V úloze 2 chybí v poslední větě spojení s kontextem podmínky vyhlášení mimořádného volna. V úlohách 5 - 8 chybí zmínka o úrokovém období (autor ve všech úlohách zřejmě vychází z úrokové sazby p. a., což ale není v zadání uvedeno).

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, v úloze 8 by ale vzhledem k mechanismu tvorby cen v ČR měl být výsledek zaokrouhlen na celé číslo.

Materiál obsahuje formální chyby, nejčastěji v sazbě procent (autor často sází hodnotu a symbol procent bez mezery, což není správně) a také v sazbě cen (sázeno často ve formátu 30,-Kč, správně sázet buď pouze kombinaci symbolů ,- nebo Kč bez symbolů). Formální chyby nebrání správnému porozumění zadání.