Pracovní list č. 24 Pythagorova věta- úvod

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:231.36 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku Pythagorova věta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 4 sady úloh, všechny zaměřené na výpočet jedné ze stran pravoúhlého trojúhelníku. Úlohy nejsou obsahově ani formálně (číselně) nijak zajímavé, žáci pouze dokola dosazují do stejného vzorce a počítají neznámou stranu. K výpočtům je nutné použít kalkulačku, řešení nejsou ani početně nikterak zajímavá, nepropojují téma s žádnou praktickou aplikací. Podobných úloh se na internetu dá najít obrovské množství, případně je může učitel na místě vytvořit.

Nedoporučujeme k použití.