pracovní list č. 23 slovní úlohy 1

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:295.71 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 9 úloh, zaměřených na výpočet procentové části, počtu procent i základu. Úlohy v pracovním listu jsou často velmi triviální (základní typové úlohy, velmi jednoduše zadané, bez invence a propojení s reálnou situací), v pracovním listu se ale vyskytuje také několik úloh originálních a zajímavých (úloha o kluzišti, o korbě nákladního auta). 

Součástí materiálu jsou autorská řešení všech úloh, v řešeních se ale vyskytuje řada chyb. V úloze 1 je správná odpověď 390 Kč, v úloze 4 je výsledek špatně jednak řádově, jednak je chyba v postupu, správný výsledek by měl být 39772 l. V úloze 5 nevychází původní cena celočíselně, což je  vzhledem k zadání zvláštní. V úloze 8 je správný výsledek 5,44 metrů krychlových. Materiál obsahuje také chyby formální, nejčastěji se vyskytuje nesprávná sazba procent (sázeno bez mezery, v tomto kontextu musí být sázeno s mezerou).

Před použitím doporučujeme materiál upravit.