Pracovní list č. 23 Druhá mocnina a odmocnina-procvičování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:339.43 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určený k procvičení látky druhá mocnina a odmocnina. Má podobu pracovního listu, který obsahuje dvě tabulky k doplnění. V první tabulce doplňují žáci druhou mocninu uvedeného čísla (celého, desetinného, zlomku, záporného). Ve druhé tabulce obdobně doplňují druhou odmocninu. Obsahově jde o velmi chudý materiál bez jakékoliv přidané hodnoty. Může být využit slabými žáky pro samostatné procvičení, neboť materiál obsahuje správné výsledky všech úloh. Pro plnohodnotnou běžnou výuku nedoporučujeme k využití, obdobných úloh vymyslí každý vyučující dostatek bez přípravy a dle potřeby.