pracovní list č. 22 procentová část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:352.9 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu zaměřeného na výpočty procentové části. V první části pracovního listu autor žákům předkládá 3 tabulky, ve kterých jsou vždy vyplněny hodnoty celku (100 %), žáci mají doplňovat hodnoty odpovídající danému počtu procent. Úloh je velké množství, jde o bezduché opakující se výpočty, které žáky velmi rychle přestanou bavit, neboť bez vztažení úlohy k reálné potřebě nebudou vidět žádný smysl své práce.

Druhá část materiálu je tvořena slovními úlohami zaměřenými na výpočty procentové části. Po formální stránce je materiál velmi nepřehledný, každé zadání úlohy je doplněno připraveným návodem k řešení. Tento návod je u všech úloh stejný (výpočet přes 1 %) a nedává žákům žádnou možnost vlastního rozhodnutí jak úlohu řešit.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. 

Bez úprav nedoporučujeme k použití.