Pracovní list č. 22 Druhá mocnina

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:353.77 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku mocniny. Má podobu pracovního listu, obsahujícího 7 sad úloh zaměřených na umocňování a odmocňování nejrůznějších čísel zpaměti nebo pomocí tabulek. Může být užitečný pro suplujícího jako sada úloh pro mechanické procvičování bez přidané hodnoty, nicméně pro plnohodnotnou výuku je materiál obsahově velmi chudý a nenápaditý.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.