Pracovní list č. 22, Dělitelnost - test

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:287.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku dělitelnost čísel. Má podobu testu, obsahujícího dvě sady úloh zaměřených na hledání největšího společného dělitele dvou čísel, hledání nejmenšího společného násobku čísel a hledání čísel splňujících daná kritéria dělitelnosti. Následují dvě slovní úlohy, řešitelné metodou hledání společného dělitele či násobku více čísel.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy využít nejen jako test, ale i pro samostatnou domácí přípravu žáků.