Pracovní list č. 21 Závěrečná písemná práce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:330.27 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl autorem vytvořen pro ověření znalostí žáků na konci osmého ročníku. Má podobu testu, který obsahuje 6 různorodých otevřených úloh tematicky zaměřených zejména na početní operace s mnohočleny, včetně použití vzorců při jejich úpravě, dále na rovnice a soustavy rovnic, úpravu složených zlomků a výpočet objemu válce. Některé úlohy jsou zadané jako aplikační slovní úlohy, zkoumající nejen znalost elementárních nástrojů pro řešení, ale také schopnost žáků najít a vhodně použít nástroj pro řešení úlohy.

Skladba úloh je velmi různorodá, materiál obsahuje i úlohy, které vychází z látky nižšího ročníku (zlomky). Z tohoto důvodu zřejmě nebude možné bez předchozích úprav obsahu materiál použít širokou učitelskou veřejností.

Součástí materiálu jsou i správná řešení všech úloh, materiál tedy může sloužit i k samostatnému procvičování učiva s možností samokontroly.