pracovní list č. 21 počet procent

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:338.44 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu, který obsahuje v první části tabulky, ve kterých je vždy uveden základ, žáci doplňují procentovou část a počet procent dle zadání. Ve druhé části pracovního listu je žákům předloženo několik slovních úloh k procvičení výpočtů počtu procent. Po formální stránce je materiál velmi nepřehledný, každé zadání úlohy je doplněno připraveným návodem k řešení. Tento návod je u všech úloh stejný (výpočet přes 1 %), ten nedává žákům žádnou možnost vlastního rozhodnutí jak úlohu řešit.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.

Bez úprav nedoporučujeme k použití.