Pracovní list č. 21, Dělitelnost - největší společný dělitel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:338.99 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku dělitelnost - největší společný dělitel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 sad úloh. První sada je zaměřená na hledání největšího společného dělitele více čísel pomocí vypsání všech dělitelů a hledání největšího z nich. Druhá sada řeší nalezení největšího společného dělitele pomocí rozkladu jednotlivých čísel na součin prvočísel. Následují 3 slovní úlohy, ve kterých již žáci postup řešení hledají sami. Úlohy jsou pestré a různorodé, materiál umožňuje žákům procvičit a posléze používat různé způsoby řešení.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.