Pracovní list č. 20 Výrazy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:229.42 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení práce s mnohočleny, konkrétně procvičení rozkladů na součin pomocí vzorců a vytýkání. Materiál obsahuje úlohy elementární náročnosti, obsahově není příliš bohatý a nepřináší žádnou přidanou hodnotu uživatelům materiálu.

Lze jej použít pro základní procvičení této problematiky či pro méně zkušené či nadané žáky.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.