pracovní list č. 20 jedno procento

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:515.12 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění pojmu procento, procentová část. Má podobu pracovního listu, který obsahuje dvě sady úloh. V první sadě mají žáci vyznačit a vybarvit část kruhu, odpovídající danému počtu procent či danému zlomku. Je velmi diskutabilní, jaká přesnost je po žácích požadována, na kruhu se velmi těžko bez znalostí pojmů kruhová výseč a odpovídající úhel kruhové výseče znázorní část odpovídající 10 % či 1 %. Sám autor ve svém uvedeném řešení část odpovídající 10 % nemá vyznačenu ani přibližně správně.

Ve druhé části autor žákům předkládá 7 tabulek, ve kterých jsou vždy vyplněny hodnoty celku (100 %), žáci mají doplňovat hodnoty odpovídající danému počtu procent. Úloh je velké množství, jde o bezduché opakující se výpočty, které žáky velmi rychle přestanou bavit, neboť bez vztažení úlohy k reálné potřebě nebudou vidět žádný smysl své práce.

Nedoporučujeme k užití.