Pracovní list č. 20, Dělitelnost - nejmenší společný násobek

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:314.34 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku dělitelnost - nejmenší společný násobek čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje tři sady jednoduchých úloh, ve kterých žák určuje nejmenší sp. násobek dvou nebo tří čísel (zpaměti, pomocí rozkladu), následují tři slovní úlohy, ve kterých se problematika dělitelnosti využívá. 

Úlohy uvedené v materiálu jsou nenáročné jak po stránce potřebných teoretických znalostí, tak po stránce početní.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.