Pracovní list č. 2, Opakování učiva 5. ročníku 2. část

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:382.05 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k souhrnnému opakování učiva pátého ročníku. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 6 různorodých sad úloh, zaměřených na početní operace v oboru přirozených čísel, převody jednotek délky a plochy, obvod a obsah čtverce a obdélníku a průnik rovinných útvarů. 

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.