pracovní list č. 2 celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:583.52 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění tematického celku celá čísla. Má podobu pracovního listu zaměřeného na sčítání a odčítání celých čísel hravou formou. Pracovní list obsahuje čtyři sady různorodých úloh. V první sadě žáci počítají hodnotu delšího číselného výrazu obsahujícího celá čísla a početní operace součet, rozdíl. Ve druhé úloze počítají součet zadaných celých čísel, ve třetí a čtvrté sadě musí vybírat hodnoty nebo doplňovat znaménka tak, aby výsledný číselný výraz měl danou hodnotu. Všechny úlohy jsou doplněné motivačními ilustracemi a zadány tak, aby žáky motivovaly k jejich řešení - žáci zjišťují fakta o našem předním biatlonistovi.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, úloha 4 má samozřejmě více možných správných řešení.