Pracovní list č. 19 úpravy výrazů, vzorce, vytýkání, rovnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:247.25 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení práce s mnohočleny, konkrétně procvičení rozkladů na součin pomocí vzorců a vytýkání. Materiál obsahuje úlohy elementární náročnosti, obsahově není příliš bohatý a nepřináší žádnou přidanou hodnotu uživatelům materiálu.

Lze jej použít pro základní procvičení této problematiky či pro méně zkušené či nadané žáky.

Součástí materiálu jsou autorská řešení, ve výsledku úlohy 5a je chyba, správné řešení je 9xy(5 + 2y^2).