pracovní list č. 19 poměr

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:372.78 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku poměr a měřítko. Má podobu pracovního listu, obsahujícího osm úloh, ve kterých žáci procvičují zejména dělení celku v daném poměru, výpočet skutečných rozměrů dle měřítka plánu či mapy a úpravu poměru rozšiřováním či krácením. Zadání mají většinou podobu jednoduchých slovních úloh.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, řešení obsahuje několik chyb. V úloze 1 rozdělením čísla 210 v poměru 1 : 2 vzniknou čísla 70 a 140, v úloze 7 je výsledek 1,5 h zaokrouhlený, správný (přesný) výsledek je 1 h 28 min, v úloze 8b) jsou vnitřní úhly v trojúhelníku 48°, 48° a 84° (výsledek uvedený autorem není možný už kvůli skutečnosti, že součet autorem uvedených vnitřních úhlů je větší než 180°.