Pracovní list č. 19, Dělitelnost - prvočísla a čísla složená

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:293.61 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění látky prvočíslo a číslo složené. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem 5 různorodých sad jednoduchých úloh. V první sadě žáci hledají prvočísla mezi předloženými čísly. Ve druhé a třetí sadě úloh hledají prvočísla vyhovující dané podmínce (rozsah, počet cifer), čtvrtá a pátá sada úloh jsou zaměřeny na hledání rozkladu čísel na součin prvočinitelů a práci s rozkladem.

Úlohy jsou základní náročnosti, zadané standardním způsobem. Materiál může díky přiloženému řešení všech úloh dobře sloužit také k samostatnému procvičování případně k domácí přípravě žáků.