Pracovní list č. 18 Vstupní písemná prác

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:420.04 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen jako vstupní test na začátku 8. ročníku. Má podobu pracovního listu obsahujícího celkem 5 různorodých úloh zaměřených zejména na tematické celky zlomky, procenta, trojčlenka, poměr a výpočet povrchu a objemu kvádru. Úlohy jsou základní obtížnosti, je-li to možné, zadané jako aplikační slovní úlohy. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze využít jako vstupní test případně pro společné či samostatné zopakování základních typů úloh ze 7. ročníku.