pracovní list č. 18 poměr slovní úlohy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:326.9 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku poměr. Má podobu pracovního listu, obsahujícího osm slovních úloh s tématikou poměru. Žáci v pracovním listu procvičují zejména krácení a rozšiřování poměru, dělení celku v daném poměru, sestavení postupného poměru z dvou daných jednoduchých poměrů, změnu hodnoty v daném poměru. Slovní úlohy jsou zadány jednoduše, žáci bez problémů ze zadání odvodí jakou znalost je potřeba využít pro řešení úlohy. Tato jednoduchost s sebou bohužel nese poměrně velkou odtrženost od reality, úlohy nemají přesah do skutečné potřeby úlohu takto řešit. Zadání některých úloh je zjednodušeno do té míry, že obsahově nemá smysl - např. v úloze 6 zní zadání: jsou dány  trojúhelníky v poměru  2 : 4. Z autorského řešení plyne, že jsou v tomto poměru zřejmě jejich obsahy, nicméně ze zadání tato skutečnost nevyplývá. V úloze 2 se dělí "pěkná" celočíselná částka mezi 3 kamarády, řešení úlohy nicméně celočíselně nevychází, což opět souvislost s reálnou skutečností postrádá.

Doporučujeme k užití po předchozím upravení zadání.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh.