Pracovní list č. 18, Dělitelnost - násobek a dělitel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:339.7 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky dělitelnost, rozklad na součin, hledání společných násobků čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 4 úlohy. První sada úloh je zaměřená na procvičování rozkladů čísel na součin dvou činitelů a hledání největšího dělitele čísla. Následují dvě slovní úlohy, v nichž žáci dělitelnost využijí. Poslední úloha je číselná hádanka využívající principu násobku čísel.

Úlohy 1-3 materiálu jsou nenáročné a zaměřují se na nezbytné minimum, které by měl zvládnout každý žák. Poslední úloha je náročnější, žák musí aktivně hledat způsob jak ji vyřešit.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.