Pracovní list č. 17 Rozklad na součin podle vzorce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:222.15 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku druhá mocnina dvojčlenu. Obsahuje 17 typově identických zadání, lišících se pouze koeficienty a proměnnými. Úlohy mohou sloužit pouze k nadrilování využití vzorce, nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu či aplikační využití vzorce.

Nedoporučujeme k širšímu využití.