pracovní list č. 17 měřítko

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:429 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku měřítko mapy. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem sedm slovních úloh zaměřených na výpočty vzdáleností podle zadaného měřítka, výpočty měřítka podle zadaných vzdáleností, výpočty vzdáleností při změně měřítka, úpravy měřítka v daném poměru. Část předložených úloh je "klasicky" zadaných, v materiálu se ale vyskytují i netradičně a inovativně zadané úlohy, např. změna měřítka v daném poměru, případně změna vzdálenosti při dané změně měřítka. Úlohy v pracovním listu jsou doplněny ilustračními obrázky zvyšujícími poutavost materiálu, v pracovním listu je ponechán dostatek místa pro zápis řešení úloh. Materiál obsahuje drobné typografické chyby - např. sazba jednotek za hodnotou bez mezery, tyto drobné chyby nebrání správnému porozumění materiálu.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, v řešení první úlohy je nesprávně uvedený výsledek 0,32 cm, správný výsledek je 3,125 cm.