Pracovní list č. 17, Dělitelnost - znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:375.12 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená. Má podobu pracovního listu, obsahujícího čtyři jednoduché úlohy. Řešení všech úloh žáci vybarvují v připravených tabulkách (barevně vyznačují čísla odpovídající danému kritériu), správné řešení úloh si mohou sami ověřit tak, že jim v tabulce vyjde smysluplný výsledek (obrázek, číslo…). Úlohy jsou velmi jednoduché, materiál lze dobře využít např. k domácímu procvičení nebo k motivování slabších žáků.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh včetně grafické podoby řešení.