Pracovní list č. 16 Slovní úlohy - jedeme na výlet

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:249.91 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál tvoří jedna slovní úloha tvořená více pod úlohami. Úlohy jsou zaměřené na početní operace s celými a desetinnými čísly. Úlohy jsou jednoduché, obsahově nepříliš hodnotné.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh. 

Nedoporučujeme k širšímu využití.