pracovní list č. 15 zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:400.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení početních operací se zlomky, složenými čísly a desetinnými čísly. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 11 číselných výrazů, zaměřených na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, složených čísel a desetinných čísel. Při vyhodnocování výrazů musí žáci nejen prokázat znalosti početních operací se zlomky, ale musí také správně určit prioritu početních operací a před vlastním výpočtem převést čísla do stejného formátu, což zvyšuje obtížnost úloh. Po formální stránce je materiál přehledně zpracován pomocí editoru vzorců a rovnic, v materiálu je dostatek místa pro zápis žákovského řešení.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, v poslední úloze je ale uveden nesprávný výsledek (tento výsledek by byl řešením úlohy, kde by poslední použitá početní operace bylo násobení místo uvedeného dělení). Správný výsledek pro tuto úlohu je - 1/250.