Pracovní list č. 15, Kritéria dělitelnosti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:328.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku dělitelnost přirozených čísel. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 sad úloh, zaměřujících se na hledání čísel odpovídajících daným kritériím dělitelnosti nebo vyhodnocování, zda dané číslo je či není dělitelné daným číslem. Materiál se zaměřuje na kritéria dělitelnosti čísly 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10, náročnost úloh je zvýšena formou zadání, pracující s proměnnými či s výrokovou logikou.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, v poslední sadě úloh v třetí podúloze úlohy 7 je kromě správně uvedeného řešení 73 řešením i prvočíslo 71.