Pracovní list č. 15 Historické slovní úlohy - 8. ročník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:389.37 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování tematického celku slovní úlohy řešené rovnicemi. Má podobu pracovního listu, který obsahuje zadání 4 historických slovních úloh řešitelných pomocí lineární rovnice nebo pomocí soustavy dvou rovnic. Úlohy jsou různé obtížnosti, v úloze 3 velmi záleží na interpretaci slovního zadání vzhledem k řešení (řešitelnosti) úlohy. Materiál může sloužit jako zajímavé doplnění látky a otevření diskuse o vývoji zadání slovních úloh ve vztahu k praktickým potřebám, které bylo potřeba řešit a které vycházely z denního života lidí.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh.