pracovní list č. 14 zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:858.5 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení práce se zlomky. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 5 sad úloh zaměřených na vyjádření zlomku jako části celku, doplnění části vyjádřené pomocí zlomku do celku, sčítání a odčítání zlomků a smíšených čísel. Materiál obsahuje několik nejasných vyjádření a nepřesností. V úloze 1 je úkolem čtenáře zapsat zlomkem jednotlivé části celku, doprovodný obrázek nicméně tomuto zadání neodpovídá a ani v řešení autor správnou odpověď k této úloze neuvádí. V úloze 5 není u obrázku trychtýře čitelné kolečko se smíšeným číslem zcela vlevo (jmenovatel zlomku).

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, řešení ale obsahují chyby. V úloze 4 žáci počítají kolik gramů je zadaná část kilogramu, výsledky jsou nicméně uvedeny v metrech, v poslední podúloze této série je navíc řešení oproti zadání změněno. V sadě úloh 5 může v úloze vlevo dole vycházet více správných řešení - jsou vynechány údaje o dvou sčítancích. V téže sadě úloh je v úloze vpravo dole chybně uvedeno jako správné řešení číslo 2 a 1/2, správně má být řešením číslo 1 a 1/2.