pracovní list č. 14 zlomky.docx

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:348.83 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je dle názvu určen k procvičení práce se zlomky, obsah materiálu ale tomuto označení neodpovídá, materiál tvoří pracovní list zaměřený na procvičení osové a středové souměrnosti. Některé použité obrázky (např. kruh) jsou zdeformované - při vytváření nebo ukládání materiálu, řešení úlohy tedy neodpovídá zadání. Materiál má dvojí příponu (docx a pdf), může dojít k potížím při otvírání materiálu.

Bez úprav tento materiál nepoužívat.