Pracovní list č. 14 Sčítání a odčítání mocnin

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:223.21 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení látky sčítání a odčítání mnohočlenů. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 11 krátkých typově podobných úloh (sčítání a odčítání jednočlenů, sčítání a odčítání mnohočlenů, užití závorek). Úlohy jsou klasické, obsahově chudé, chybí využití tematického celku v praxi. Součástí materiálu jsou autorské výsledky, které ale obsahují četné chyby. Materiál tedy nelze využít pro samostatné procvičování. Materiál obsahuje také četné typografické chyby.

Nedoporučujeme k širšímu využití.