Pracovní list č. 14, Dělitelnost čtyřmi a devíti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:325.62 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k upevnění a procvičení látky dělitelnost číslem 4 a 9. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 4 sady úloh, zaměřených zejména na hledání přirozených čísel vyhovujících daným podmínkám. V první a druhé sadě úloh žáci hledají čísla z daného rozsahu, která vyhovují různě zadaným podmínkám dělitelnosti. Ve druhé sadě úloh je rozsah, ve kterém čísla hledají zadán pomocí nerovnice s proměnnou. Ve třetí sadě úloh mají žáci rozhodnout o pravdivostní hodnotě různých výroků o dělitelnosti, v poslední úloze opět hledají číslo, vyhovující zadaným podmínkám.

Náročnost úloh je zvýšena formou zadání (práce s proměnnou, výroková logika).

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.