pracovní list č. 13 zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:443.39 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení početních operací s jednoduchými zlomky. Má podobu pracovního listu, který obsahuje 5 tabulek, do kterých žáci vyplňují výsledky předepsané početní operace se zadanými zlomky. První dvě tabulky jsou zaměřeny na sčítání zlomků, v těchto dvou tabulkách se tři zlomky opakují, žáci tedy počítají stejnou početní operaci se stejnými zlomky. Třetí tabulka je zaměřená na odčítání, není ale zadáno pořadí (který zlomek je menšenec a který menšitel). Následuje tabulka na násobení a tabulka na dělení, u tabulky zaměřené na dělení opět není zadáno pořadí zlomků pro početní operaci.

Součástí materiálu jsou řešení všech dílčích úloh, v řešení úloh je chyba ve druhé tabulce na sčítání (součet zlomku 2/5 + 1/2 je 9/10) a v tabulce na násobení (součin zlomku 1/4 a 3/5 je zlomek 3/20).