Pracovní list č. 13 Procenta-opakování

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:410.36 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Obsahuje jednoduché úlohy na výpočet základu, počtu procent a procentové části. Úlohy jsou nezajímavé, materiál postrádá vazbu na praktické uplatnění tematického celku. 

Materiál nedoporučujeme k širšímu použití.