pracovní list č. 12 zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:414.68 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a upevnění tématického celku zlomky. Má podobu pracovního listu obsahujícího celkem 9 různorodých, většinou slovních úloh, zaměřených na výpočty zlomků jako částí celku, převodů zlomků na desetinná čísla a početních operací se zlomky. Úlohy v materiálu jsou pestré, jsou vztažené ke každodenní realitě blízké žákům, což zvyšuje jejich atraktivitu pro žáky. Materiál je po formální stránce velmi pěkně a přehledně zpracován, u každé úlohy je dostatek místa pro zápis žákovského řešení.

Součástí materiálu jsou správná řešení, pouze v úloze 6 je poslední desetinné číslo nesprávně zaokrouhleno (správný výsledek by měl být 0,71).