Pracovní list č. 12 Písemka-opakování 3. čtvrtletí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:389.98 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k souhrnnému opakování látky osmého ročníku. Dle učebních osnov školy, která materiál bude používat lze využít i k opakování v devátém ročníku, materiál obsahuje tematické celky, které se mohou probírat i později než v osmém ročníku. Materiál má podobu pracovního listu, který lze využít i jako samostatnou písemnou práci s otevřenými úlohami. Obsahuje celkem 10 různorodých úloh, tematicky zaměřených na výrazy s proměnnou a jejich úpravu včetně využití vzorců, lineární rovnice, soustavy lineárních rovnic, úlohy na směsi řešené rovnicí nebo soustavou rovnic, využití Pythagorovy věty. Část úloh je zadaná jako aplikační slovní úlohy, ve kterých se uvedené tematické celky vhodně využijí.

Úlohy jsou pěkné a zajímavé, spíše vyšší náročnosti. Úloha 3 je velmi pěkně zadaná, při jejím řešení by bylo dobré žáky upozornit na "krásu" řešení, když při mezivýpočtech ponecháme číselný výraz s odmocninou či ve tvaru zlomku. V tomto případě vyjde po upravení jednoduché celočíselné řešení, zatímco při řešení s kalkulačkou a s úpravou dílčích výsledků k tomuto řešení nedospějeme.

Pracovní list lze využít i k samostatnému procvičování žáků, součástí pracovního listu jsou správné výsledky všech úloh. Materiál obsahuje drobné gramatické a typografické chyby, nebrání správnému pochopení úloh, ale bylo by dobré je (alespoň gramatické chyby v úloze 2) před zadáním žákům odstranit.