Pracovní list č. 12, Dělitelnost deseti a pěti

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:301.79 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k upevnění a procvičení látky dělitelnost číslem pět a deset. Má podobu pracovního listu, který obsahuje šest sad úloh. V první sadě žáci hledají přirozená čísla v daném intervalu, vyhovující podmínkám dělitelnosti. V druhé sadě úloh podobně hledají čísla vyhovující daným podmínkám, zadání podmínek je popsáno pomocí nerovnice s proměnnou. Ve třetí sadě úloh určují pravdivostní hodnotu výroku o dělitelnosti pěti a deseti a v posledních dvou úlohách opět hledají příklady čísel vyhovující dané podmínce.

Úlohy obsažené v pracovním listu jsou jednoduché, zadání úloh je ale vždy ztíženo užitou formulací (využití proměnné, práce s výrokovou logikou apod.), takže i takto jednoduchá látka může být pro žáky výzvou.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.