pracovní list č. 11 zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:399.8 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tématického celku početní operace se zlomky. Má podobu pracovního listu, obsahujícího velké množství úloh, zaměřených zejména na úpravu složeného zlomku a na úpravu číselných výrazů, obsahujících zlomky. Materiál je po formální stránce zdařile zpracován, číselné výrazy jsou sázeny pomocí editoru rovnic, takže je úprava přehledná, materiál poskytuje i dostatek místa pro vepsání řešení včetně postupu. Některé úlohy jsou zbytečně složité, respektive nenabízejí možnost krácení nebo hledání jiného společného jmenovatele než násobku jednotlivých jmenovatelů, velké množství takových úloh může být pro žáky lehce demotivující.

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, řešení obsahují chyby. Konkrétně v sadě zaměřené na úpravu složeného zlomku je správný výsledek úlohy č. 4 1/3. Ve druhé sadě úloh je v úloze č. 1 správný výsledek 2 a 19/30, výsledek úlohy č. 11 je správně 2 a 3/10.