Pracovní list č. 11 Opakování ze 7. r.

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:409.42 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen jako vstupní opakování látky na začátku osmého ročníku. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 6 sad úloh, zaměřujících se zejména na početní operace v oboru celých čísel (sčítání, odčítání, násobení a dělení záporných čísel) a na početní operace se zlomky a smíšenými čísly.

Úlohy použité v materiálu jsou jednoduché, materiál bude (dle zařazení tematických celků zlomky a záporná celá čísla) možné v mnohých školách využít dříve než na začátku 8. ročníku. 

Po formální stránce obsahuje materiál četné, zejména typografické chyby, vyskytující se povětšinou v sazbě matematických operátorů a mezer. Tyto typografické chyby snižují přehlednost zadání, nicméně nebrání správnému pochopení zadání.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy využít i k samostatnému opakování v hodinách i doma s možností samostatné kontroly výsledků.