Pracovní list č. 11, Opakování na vstupní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:393.44 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení a zopakování látky pátého ročníku. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem  8 sad úloh. První tři sady úloh jsou zaměřeny na početní operace s velkými přirozenými čísly, konkrétně na sčítání a odčítání velkých čísel, násobení víceciferných činitelů a dělení jedno i dvouciferným dělitelem se zbytkem. Následuje sada úloh zaměřená na zaokrouhlování přirozených čísel na různé řády, sada úloh s jednoduchými číselnými výrazy s ohledem na prioritu operací, sada úloh zaměřená na převody jednotek délky a jednotek hmotnosti a dvě slovní úlohy na výpočet obvodu čtverce a obdélníku.

Náročnost úloh není vysoká, jde o nezbytné minimum, které by žák páté třídy měl umět. Úloh podobného charakteru je k dispozici dostatek ve všech sbírkách, pracovních sešitech i na internetu.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.