pracovní list č. 10 zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:411.69 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen procvičení tématického celku zlomky a početní operace s nimi. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 44 úloh zaměřených na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků či smíšených čísel a jednu úlohu na složený zlomek. Úlohy jsou rozděleny do čtyř sad, každá sada se zaměřuje na jinou početní operaci, zlomky, se kterými žáci počítají zůstávají v každé sadě stejné. Žák si tak může uvědomit jak mění použitá operace výsledek a kdy lze v početní operaci využít nějakého výhodného postupu, například krácení. Materiál je po formální stránce velmi dobře zpracován, zadání úloh je přehledné, materiál poskytuje i dostatek strukturovaného místa pro zapsání výsledku. Z typografického hlediska autor používá nevhodný symbol pro zápis operátoru násobení (*).

Součástí materiálu jsou řešení všech úloh, řešení ale bohužel obsahují četné chyby.

Konkrétně je chyba v sadě zaměřené na sčítání v úloze 5 (správný výsledek 4 a 8/9), v sadě zaměřené na odčítání v úloze 1 (správný výsledek - 1 a 11/12) a v úloze 9 (správný výsledek - 2 a 11/15), v sadě zaměřené na násobení v úloze 5 (správný výsledek 4 a 14/27), v sadě zaměřené na dělení v úloze 5 (správný výsledek 1/3) a ve složeném zlomku (správný výsledek 4/117).